รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
311 ถนนเสริมสวาสดิ์   ตำบลเมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :