ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามมาตรการเฝ้าระวัง โรคโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:13   อ่าน 68 ครั้ง