ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการการการแพร่ระบาดของไวรัสโค (อ่าน 26) 30 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เรื่อง เลื่อนวันรับเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1/ผลการสอบ o-net ของนักเ (อ่าน 146) 27 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (อ่าน 131) 27 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 189) 21 ม.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การรับเงินค่าชุดนั (อ่าน 171) 21 ม.ค. 63
เรื่อง การรับเงินค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และจำหน่ายชุดพละศึกษา - เสื้อเหลือง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 421) 15 ก.พ. 62
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 401) 15 ก.พ. 62